Utställningskommittén

---

Kommittén består av:

Agneta Johansson
Johnny Larm
Petra Loft Svensson
Gabriele Brant
Susanna E Dafid
Anne Lindberg
Ulrika Andersson
Birgitta Abrahamsson
Ulla Glans
Lotta Ousbäck
Pia Kvickström
Ulla Malmgren