Årets Stjärna och Årets Hund
Nu är det dags att skicka in dina tävlings- och utställningsresultat för 2020. Vi har nya regler för hur man kan tävla om utmärkelserna för Årets Stjärna och Årets Hund.

Årets Stjärna: Alla tävlingsresultat som dömts efter officiella regler räknas, både inofficiella och officiella.
Årets Hund: Endast tävlingsresultat från officiella tävlingar räknas.
Du kan tävla om båda utmärkelserna. Här finns fullständiga regler (pdf).

När du skickar in dina resultat var noga att få med om det är inoff eller off resultat,  ev godkänt resultat, ev uppflyttning, ev fullpott mm. Läs här hur poängsättningen sker (pdf).

Skicka resultaten till ordförande Susanna på silverlilja@gmail.com senast 31 januari.

Valberedningens preliminära förslag till styrelsen 2021
Från och med i år har stadgarna ändrats för brukshundklubbarna gällande hur val av nya styrelsen ska gå till.
Så här är den nya gången:

  • Valberedningen sätter ihop en preliminär lista över kandidater till nya styrelsen 2021.
  • Medlemmarna ska delges denna lista senast 15 november.
  • Medlemmarna kan sedan nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Den nominerade kandidaten ska vara tillfrågad och vilja ställa upp till val.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange:
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
 
  • Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda via mejl ordf@billingebk.se senast den 15 december.
  • Därefter är nomineringen avslutad.

Det kommer alltså inte längre gå att föreslå nya kandidater till val på årsmötet!

Här finns den preliminära listan över förslag till nya styrelsen 2021 (pdf).
Inbjudan till träningsträffar i Specialsök: NY tema-dag,  15 November med Ellinor Karlsson.
Mer information och anmälan finner du här!

Med anledning av coronaviruset...
... har styrelsen beslutat ställa in ALL verksamhet på klubben till tidigast 31 december.

Detta gäller allt, även gemensamma träningar! Ingen inomhusaktivitet, t ex fika eller liknande, får heller förkomma.

Kalender

Större kalender hittar du under fliken Kalender.

Inbjudningar till aktuella kurser:

Fler kurser kan du hitta på vår Facebook-sida.

Klubbtryck på kläder
Är du intresserad av klubbtryck på dina kläder kan du kontakta Mona, tfn 073-394 03 77.

123 069 58 41

Allmänträningarna

på söndagar är inställa pga covid-19!

Som medlem i Billinge BK får du flera fina förmåner och rabatter.
Du får t.ex. tillgång till våra träningsytor och utbildningar samt rabatt hos Arken Zoo, DjurMagazinet, Hööök, Agria och  Nordic choice hotels.
Läs mer här om dina medlemsförmåner »