PR/info

Några av de uppdrag kommittén arbetar med är:

  • uppdatera hemsidan och Facebook-grupperna regelbundet
Kommittén består av:
Susanna Dafid (ansvarig)
Telefon:
070-532 76 07
E-post: susanna.dafid@gmail.com


Mona Bratt