Bli medlem hos oss

Billinge Brukshundklubb är en lokal klubb i Svenska Brukshundklubben och drivs som en ideell förening. Med ideell förening avses förening som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte.

Att vara medlem i Billinge Brukshundklubb innebär att du deltar med ideellt arbete i klubben. Arbetet kan vara praktiskt eller teoretiskt. Alla behövs i verksamheten för att klubben ska fortleva och verksamheten bestå. Instruktörer och medhjälpare driver kurserna som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet och fungerar som cirkelledare utan ersättningar. För styrelsens ledamöter och övriga funktionärer i klubben utges inga arvoden.

Kursavgifter tas ut för att driva verksamheten, såsom kostnader för el, arrende, försäkringar, agilityhinder, rallyldnadsskylltar, utbildning av instruktörer mm.

Alla som går på kurs hos oss måste vara medlem i klubben för att försäkringen ska gälla.

 • Från 1 januari 2019 är avgiften för
  helbetalande medlem 520 kr.
 • Från 1 januari 2019 är avgiften för
  delbetalande medlem 120 kr.

Medlemsavgifterna betalas in på Billinge BKs plusgirokonto 154 661-3 eller Swish nr 123 069 58 41.

Läs om alla medlemsförmåner du får när du blir medlem hos oss »

Vi håller kurser i samarbete med:

Jag vill bli medlem hos Billinge Brukshundklubb


 • (Helst till mobilen)
 • Ordinarie medlemskap
  Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

  Familjemedlemskap
  Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

  Ungdomsmedlemskap
  Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.


 • Fyll i medlemsnummer i SBK/SHU
 • Fyll i namnet på ordinarie medlem
 • I och med att du betalar in din medlemsavgift lämnar du ett aktivt godkännande till att låta SBK lagra dina personuppgifter. Läs mer på http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/