Risk för kennelhosta!

Kennelhosta är mycket smittsamt och sprids vanligtvis genom direktkontakt, under den tiden då hunden har symtom, och som droppsmitta på några meters håll när hunden hostar eller nyser.

Smittämnen kan överleva en kortare tid i miljön eller på föremål och på så vis spridas indirekt till andra hundar.

Inkubationstiden är vanligen 4 – 10 dagar. Under denna tid kan andra hundar smittas, alltså innan hunden själv har börjat visa symtom. Största risken för smitta är där många hundar samlas och är nära inpå varandra som på hundutställningar, träning, tävling, hunddagis eller hundpensionat.

Hund får tyvärr inte vistats på klubben den senaste månaden den har eller misstänkts ha haft kennelhosta eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som varit sjuk i kennelhosta.

Låt inte din hund hälsa eller leka med andra hundar den närmaste tiden!

Billinge BK
Styrelsen