Allmänlydnad

Målet med kursen är att kursdeltagarna får god allmänlydnad på sin hund. Kursen skall också skapa en grund för den som vill gå vidare till mer tävlingsinriktade kurser. Kursen är upplagd med aktivitets- och störningsövningar, samarbete mellan förare och hund, inkallning samt presentation av vissa lydnadsmoment. De teoretiska delarna består bland annat av ledarskap, inlärningsmetodik och kommunikation förare - hund.

Kursstart:
Ingen kurs planerad just nu