Bli medlem hos oss

Billinge Brukshundklubb är en lokal klubb i Svenska Brukshundklubben och drivs som en ideell förening. Med ideell förening avses förening som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte.

Att vara medlem i Billinge Brukshundklubb innebär att du deltar med ideellt arbete i klubben. Arbetet kan vara praktiskt eller teoretiskt. Alla behövs i verksamheten för att klubben ska fortleva och verksamheten bestå. Instruktörer och medhjälpare driver kurserna som studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet och fungerar som cirkelledare utan ersättningar. För styrelsens ledamöter och övriga funktionärer i klubben utges inga arvoden.

Kursavgifter tas ut för att driva verksamheten, såsom kostnader för el, arrende, försäkringar, agilityhinder, rallyldnadsskylltar, utbildning av instruktörer mm.

Alla som går på kurs hos oss måste vara medlem i klubben för att försäkringen ska gälla.

  • Från 1 januari 2019 är avgiften för
    helbetalande medlem 520 kr.
  • Från 1 januari 2019 är avgiften för
    delbetalande medlem 120 kr.

Tecknar medlemskap gör du här!


Läs om alla medlemsförmåner du får när du blir medlem hos oss »

Jag vill bli medlem hos Billinge Brukshundklubb

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Medlemskapet tecknas HÄR hos SBK.
Logga in och välj den vänstra meny-raden för att se dina medlemskap samt bli ny medlem. Du väljer först län, sedan klubb.

Ungdomsmedlemskap

För att teckna medlemskap i Sveriges Hundungdom, anmäl dig direkt via Svenska Kennelklubbens medlemsguide. För att läsa mer om medlemskapet besök hundungdom.se.

Ungdomsmedlemskapet riktar sig till dig som är mellan 6 och 25 år. För 320 kronor kan du bli medlem i både Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom och får ta del av båda klubbarnas förmåner och aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben.
Vi håller kurser i samarbete med: