Styrelsen 2023

Tillförordnad ordförandeMarie Dimsjö0704932095  ordf@billingebk.se
Kassör Daniel Gonzaga0709322606kassor@billingebk.se
SekreterareAmanda Karlsson
Ledamot (Vice ordförande)Vakant
LedamotLinda Lindberg0739148979
SuppleantMaria Kullberg
SuppleantEllinor Karlsson0706952048
SuppleantSandra Vargbom0709802713
RevisorBengt Andersson
Jan-Olof Svärd
RevisorsuppleantSandra Sirestam
Robin Anderson
ValberedningJohnny Larm(sammankallande)
Jenny Lennartsson 
Lotta Ousbäck
Utbildningsansvarig  Amanda Karlssonutbildning@billingebk.se
WebbadministratörMarie Dimsjöpr@billingebk.se
Susanna Dafid