Stadgar- Svenska Brukshundklubben

Stadgar inom Svenska Brukshundklubben är viktiga styrdokument som sätter ramarna för hela organisationens verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.

Här finner du alla stadgar inom SBK:
https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/stadgar/

Här finner du normalstadgar för lokalklubb:
https://brukshundklubben.se/om-oss/styrdokument/stadgar/normalstadgar-lokalklubb/