Kalender - Vad händer på klubben?

Vill du lägga in något i kalendern eller boka klubben?
Hör av dig till Mona, tfn 0733-940377, e-post: mona.bratt@billingebk.se,
eller Susanna, tfn 0705-327607, e-post: silverlilja@gmail.com